De huisboktor is één van de schadelijkste hout vernielende insecten in ons land. De larven van de kever tasten vooral hout van schuren en huizen aan, in het bijzonder het dakbeschot en de dikke steunbalken van de daken. De schade kan soms zo groot zijn dat de draagkracht van het aangetaste hout aanzienlijk is verminderd.

Schade

De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben. Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. Er blijft alleen een heel dun laagje hout over, waardoor de kever later een uitvliegopening knaagt. De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9mm, gewoonlijk met een gerafelde rand. Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur: korte ronde staafjes met grof poeder.

Bestrijding

De boktor bestrijden we door het vernevelen van het aangetaste hout. Deze procedure voeren we 2 tot 3 keer uit, afhankelijk van de aard van de aantasting.

huisboktor verdelgen