De bruine rat is voornamelijk ’s nachts actief. De bruine rat is een alleseter met een voorkeur voor het beste. Hij komt voor langs slootkanten, binnenshuis, in riolen en mestputten op afvalstortplaatsen en in gebouwen en kruipruimten. Wanneer er overlast van ratten is, kunt u dit herkennen aan de volgende punten: Stompe uitwerpselen tot 2 cm lang en 0,5 cm dik. Loopsporen veroorzaakt door buiksmeer.

Schade

Ratten kunnen dragers zijn van ziektekiemen. In theorie kunnen dierziekten als varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky (pseudorabiës) overdragen. Voor mensen is vooral de overdracht van de ziekte van Weil (leptospirose) in Nederland een risico. De infectie ontstaat door contact met door rattenurine besmet water.

Bestrijding

Wij voeren deze bestrijdingen voornamelijk uit bij bedrijven. Voor particulieren kunnen wij het volgende bieden:

Wij kunnen een inspectie uitvoeren naar de oorzaak van de overlast. De kosten van de inspectie zijn €72,50 inclusief BTW. Tijdens deze inspectie onderzoeken wij waardoor de overlast ontstaat en dragen wij u oplossingen aan om het probleem op te lossen. Ook kunt u bij ons producten kopen om het probleem op te lossen (zoals klemmen en kistjes). Wij kunnen ook weringsmaatregelen aanbrengen om de toegang voor de ratten zo goed als onmogelijk te maken (tegen meerprijs).

Bij de bestrijding van de bruine rat gebruiken we lokaaskisten. Deze plaatsen we op de plekken waar overlast wordt ondervonden van de bruine rat. In deze kisten zit een langzaam werkende rodenticide. Dit houdt in dat de rat hier meerdere malen van moet eten voordat hij een dodelijke dosis binnen heeft.

bruine rat verdelging bestrijding