houtworm verdelgen last van hout worm kevers

De gewone houtworm is de meest voorkomende houtboorder binnen gebouwen. Met de gewone houtworm bedoelen wij de larve van de houtwormkever. Deze larven leven zo’n drie jaar in het hout en kunnen door hun vreterij aanzienlijke schade aanrichten. Ze zijn niet kieskeurig wat houtsoort betreft; ze kunnen praktisch alle houtsoorten aantasten. De keversoort komt zeer algemeen in ons land voor.

Schade

Gewone houtwormkevers tasten loof- en naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen. Niet alleen houten balken worden aangetast, ze zorgen ook voor schade in meubelen, beeldhouwwerken, manden en kisten. Aangetaste voorwerpen kunnen hun sterkte verliezen en ze worden er niet mooier op.

Bestrijding

De bestrijding wordt uitgevoerd door het vernevelen van het aangetaste hout. Deze procedure voeren we 2 tot 3 keer uit, afhankelijk van de aard van de aantasting.