dreamstime_xxl_5271480

De gewone wesp en de Duitse wesp komen in de zomer het meest voor in Nederland, vooral op zandgronden. De gewone wesp en de Duitse wesp komen het meest voor in Europa. De werksters van de gewone wesp en de Duitse wesp zijn moeilijk te onderscheiden; de koninginnen verschillen in hun geel met zwarte tekening. Een goed ontwikkeld wespenvolk bestaat uit 5.000 of meer wespen

Schade

Limonadewespen kunnen hinderlijk zijn wanneer de invliegopening(en) of het nest zich in de buurt van mens en huisdier bevinden, of op plaatsen waar aantrekkelijk voedsel voor wespen aanwezig is (bakkerijen, fruitbewaarplaatsen en boomgaarden, bij open vuilcontainers en dergelijke).

Wespen kunnen pijnlijke (bij uitzondering gevaarlijke) steken toebrengen wanneer het nest dreigt te worden verstoord of als wespen in het nauw worden gedreven.

Het wapen is de angel aan het uiteinde van het achterlichaam (legboor) die verbonden is met een tweetal gifklieren; met de angel kan een wesp meermalen een steek toebrengen. De angel wordt hoofdzakelijk gebruikt om zo nodig prooidieren te doden, alhoewel een wesp de meeste prooien doodt met haar stevige kaken.

Een wespensteek is in de meeste gevallen ongevaarlijk, tenzij het gif direct in een ader is gekomen of als u overgevoelig bent voor de giftige stoffen. Steken in de mond of nek kunnen opgezwollen slijmvliezen of zelfs ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Nut

De gewone wesp en de Duitse wesp vangen en consumeren erg veel lastige en schadelijke insecten, vooral kamervliegen en steekmuggen. Er zijn waarnemingen gedaan, dat een populatie van 400 wespen per dag 3.000 gevangen prooidieren naar het nest bracht. Wespen helpen ook mee met het bestuiven van bloemen. Toch begrijpen wij dat u liever geen wespennest in huis heeft.

Bestrijding

Bij bestrijding van wespen spuiten we in de invliegopening een poeder. Dit poeder wordt meegenomen door de werksters naar het nest waardoor het nest wordt uitgeroeid.

Wij geven hier 100% garantie op. Dit wil zeggen, wanneer het wespennest na 2 dagen niet is gedood, komen wij gratis terug en net zolang totdat het nest is uitgeroeid. In de praktijk blijkt dat in 99% van onze bestrijdingen het nest na één behandeling is uitgeroeid.