Algemeen

Behoren tot de sociaal levende insecten

De gewone wesp en de Duitse wesp komen in de zomer het meest voor in Nederland, vooral op zandgronden

De gewone wesp en de Duitse wesp komen het meest voor in Europa

De werksters van de gewone wesp en de Duitse wesp zijn moeilijk te onderscheiden; de koninginnen verschillen in hun geel met zwarte tekening

Een goed ontwikkeld wespenvolk bestaat uit 5.000 of meer wespen

Uiterlijk

Koningin gewone wesp

Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf

De koningin lijkt op de werksters maar is forser (koninginnen van Duitse wesp en gewone wesp ca. 20 mm lang,werksters ca. 10-15 mm lang)

Mannetjes (darren) van de Duitse wesp en de gewone wesp zijn ca. 15 mm lang en hebben langere voelsprieten (antennen) dan de koninginnen en werksters

De larven zijn wit en pootloos

Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen

2 stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen, waarmee de wesp kan likken en zuigen

2 paar doorzichtige vleugels

Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (“wespentaille”).

Ontwikkeling

Volledige gedaanteverwisseling

Jonge koningin zet ca. eind april eitjes af in eicellen van het door haar gebouwde begin van het nest

De eitjes komen uit een opening aan de basis van de legboor (angel) duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken, de eerste werksters eind mei

Werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw

Levensduur werksters 6 tot 7 weken

Mannetjes komen uit onbevruchte eieren

Schade

Limonadewespen kunnen hinderlijk zijn indien de invliegopening(en) of het nest zich in de buurt van mens en huisdier bevinden, alsmede op plaatsen waar aantrekkelijk voedsel voor wespen aanwezig is (bakkerijen, fruitbewaarplaatsen en boomgaarden, bij open vuilcontainers e.d.)

Kunnen pijnlijke (bij uitzondering gevaarlijke) steken toebrengen indien het nest dreigt te worden verstoord of als wespen in het nauw worden gedreven

Het wapen is de zich aan het uiteinde van het achterlichaam bevindende angel (legboor) die verbonden is met een tweetal gifklieren; met de angel kan een wesp meermalen een steek toebrengen

De angel wordt hoofdzakelijk gebruikt om zo nodig prooidieren te doden, alhoewel een wesp de meeste prooien doodt met haar stevige kaken

Een wespensteek is in de meeste gevallen ongevaarlijk, tenzij het gif direct in een ader is gekomen of als men overgevoelig is voor de giftige stoffen; steken in de mond of nek kunnen opgezwollen slijmvliezen of zelfs ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Wordt een persoon of dier na een wespensteek bleek,onpasselijk of duizelig, dan dient men snel de hulp van een arts te vragen

EHBO

Op gestoken plaats antihistamine zalf (bij apotheek verkrijgbaar)salmiakspiritus, alcohol of koude omslagen

“Afterbite”bevat 3,5% ammonia. Met een pen wordt de plaats van de steek aangestipt

Nut

De gewone wesp en de Duitse wesp vangen en consumeren erg veel lastige en schadelijke insecten, vooral kamervliegen en steekmuggen; er zijn waarnemingen gedaan, dat een populatie van 400 wespen per dag 3.000 gevangen prooidieren naar het nest bracht

Wespen nemen deel aan het bestuiven van bloemen

Bestrijding
Bij bestrijding van wespen wordt in de invliegopening een poeder gespoten. Dit poeder wordt meegenomen door de werksters naar het nest waardoor het nest wordt uitgeroeid.

Wij geven hier 100% garantie op. Dit wil zeggen, wanneer het wespennest na 2 dagen niet is gedood, komen wij gratis terug en net zolang totdat het nest is uitgeroeid. In de praktijk blijkt dat in 99% van de bestrijdingen het nest na één behandeling is uitgeroeid

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met telefoonnummer:
0316 – 341177 of 0313 – 421338
 

Voor meer informatie over een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.