Klustervlieg (Pollenia rudis Fabritus)

 

Imago
( volwassen insect ) circa 8 mm lang ( uiterlijk lijkt op een kamervlieg ) op de bovenzijde veel goudkleurige haren

Ontwikkeling
De clustervlieg heeft een totale gedaanteverwisseling.De ontwikkeling van ei tot imago vindt buiten gebouwen plaats. Vrouwtjes leggen de eitjes in kieren van gebouwen. In de zomer komen de eitjes na 3 dagen uit. De larven van een clustervlieg leven van wormen. Ze eten ze van binnenuit op. Om zich te verpoppen verlaat de larf de worm en nestelt zich in de grond. Er zijn 1 tot 2 generaties per jaar.

Leefwijze
In het najaar verzamelen de clustervliegen zich en in zwermen gaan ze op zoek naar een overwinteringplaats. B.v. in holle bomen of spouwmuren. In het voorjaar, als het warmer wordt, ontwaken de clustervliegen uit hun rusttoestand en verspreiden zich in de omgeving. Na enkele weken verlaten zij definitief hun overwinteringplaats.

Bestrijding
De bestrijding gebeurt met een residueel werkend middel wat inhoud dat het product 6 tot 8 weken werkzaam is. Het middel wordt op de wanden gespoten. Zodra de vlieg op de wand gaat zitten en in aanraking komt met het middel zal deze doodgaan.

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met telefoonnummer:
0316 – 341177 of 0313 – 421338
 

 

Voor meer informatie over een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.